Warsztaty Świadomego Rodzica to cykliczne spotkania kierowane do rodziców akademia świadomego rodzica reka dziecka-tatadzieci przedszkolnych i szkolnych. Spotkania mają na celu zwiększenie wiedzy rodziców w obszarze potrzeb psychologicznych i emocjonalnych dzieci.
Nadrzędnym celem warsztatów jest tworzenie więzi i komunikacji z dzieckiem na bazie Porozumienia Bez Przemocy. Pokazanie rodzicom jak z miłością i szacunkiem wychowywać dziecko, a także uczyć go miłości i szacunku do rodzeństwa. Podczas warsztatów zostaną poruszone tematy związane z: współzawodnictwem, konfliktami oraz zazdrością między dziećmi, odkrywaniem z dziećmi korzyści płynących z dzielenia się i współpracy, pielęgnowaniem indywidualnych cech dziecka oraz stresem związanym z rodzicielstwem.

Co nas wyróżnia:

 • spotkania prowadzone są przez certyfikowane trenerki i psycholożki Fundacji MaMa;
 • krótkie moduły skoncentrowane na uzyskaniu maksymalnej ilości wiedzy;
 • ćwiczenia angażujące uczestników;
 • możliwość indywidualnych konsultacji z rodzicami;
 • nauka praktycznych umiejętności.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach:

 • wzmocnienie w kompetencjach rodzicielskich;
 • podniesienie wiedzy w obszarze świadomego rodzicielstwa;
 • nabycie praktycznych umiejętności rodzicielskich bazując na metodzie pracy warsztatowej;
 • kreowanie proaktywnych oraz pozytywnych postaw w wychowaniu, podążaniu za dzieckiem/ćmi;
 • zwiększenie wiedzy z obszaru potrzeb psychologicznych i emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • zrozumienie zachowań dziecka oraz zdobycie wiedzy jakie zachowani są zgodne z jego rozwojem psychologicznym;
 • nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kiedy dziecko nie słucha, buntuje się i stawia opór.

Warsztaty obejmują:

 • 5/6 spotkań odbywających się w formie warsztatów, trwających po 2,5 h każde;
 • indywidualne konsultacje;
 • materiały warsztatowe.

Tematy poruszane podczas spotkań:

 • Praktyczne umiejętności stawiania dziecku granic w taki sposób, aby czuło się bezpiecznie;
 • Praktyczne umiejętności wyrażania swoich oczekiwań i ograniczeń tak, aby były one przez dziecko zrozumiane i respektowane;
 • Nauka rozpoznawania, akceptowania i radzenia sobie ze smutkiem dziecka, jego złością, rozpaczą, euforią;
 • Jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie z własnymi uczuciami;
 • Poznanie metody komunikacji z dzieckiem według: Porozumienia Bez Przemocy;
 • Praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z dzieckiem;
 • Nabycie umiejętności wspólnego znajdowania rozwiązania bez pokonanych;
 • Praktyczne wskazówki jak zamiast karania modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka;
 • Jak konstruktywnie chwalić dziecko, budować w nim realne poczucie własnej wartości;
 • W jaki sposób rozwijać umiejętność podejmowania decyzji u dzieci;
 • Jak uczyć dzieci samodzielności;
 • Jak sprawić, aby dziecko wierzyło w siebie;
 • Ćwiczenia pomagające uwolnić dzieci od grania narzucanych mu w domu, bądź innym środowisku ról;
 • W jaki sposób przygotować dziecko na przyjście na świat nowego członka rodziny;
 • W jaki sposób dziecko okazuje zazdrość i jak na nią reagować we właściwy sposób.

Wychowanie dzieci i życie z partnerem są po prostu wielkim eksperymentem, który trwa całe życie i w którym nie da się uniknąć różnych głupstw i błędów. Jednak w życiu nie chodzi o to, aby postępować „właściwie” czy też „doskonale”, ale aby całemu temu chaosowi nadać sens.

Jesper Jull – Życie w rodzinie. Wartość w rodzicielstwie i partnerstwie.

Mieliśmy przyjemność współpracować z: