Stres stał się nieproszonym i wiernym towarzyszem naszego życia. Praca zawodowa, związki uczuciowe, wychowywanie dzieci, niosą ze sobą przeżywanie częstych napięć. Coraz większe wymagania jakie stawia przed nami codzienność, praca, nieustanny pośpiech, natłok informacji, nadmiar obowiązków, nasilają przeżywanie stresu. Do tego często dochodzi, silny jak nigdy dotąd, aspekt zmienności, zwłaszcza w sferze zawodowej, wymagający ciągłego przystosowywania się. Taka sytuacja powoduje, że w indywidualnych przypadkach może dojść do kryzysu wynikającego z zachwiania równowagi między zasobami organizmu, a obciążeniami, którym jest poddany. Mówimy wtedy o nadmiernym stresie lub nawet wypaleniu. Dłuższe pozostawanie w takim stanie może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Podczas spotkania, korzystając z metody „learn and act”, pracownicy dowiedzą się o kluczowych kwestiach związanych z radzeniem sobie ze stresem.

Podczas spotkania, korzystając z metody „learn and act”, pracownicy dowiedzą się o kluczowych kwestiach związanych z radzeniem sobie ze stresem.

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

  • nauka technik i sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciami i niepokojem w każdej sytuacji;
  • wzrost samoświadomości dotyczącej indywidualnego reagowania na napięcia i niepokój;
  • zwiększenie zdolności obniżania napięcia i zapobiegania przeciążeniom wzrost poczucia zadowolenia z własnego życia;
  • praca nad rozpoznawaniem i pozytywnym reagowaniem na sygnały z własnego ciała informujące o stresie.

Główne cele szkolenia:

  • rozpoznanie głównych obszarów stresogennych w aktualnej sytuacji życiowej;
  • określenie mocnych stron, deficytów i strategii w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami;
  • nauczenie się metod obniżania napięcia i relaksacji;
  • określenie metod i warunków pozytywnej zmiany w radzeniu sobie ze stresem;
  • opracowanie „planu profilaktyki stresu” zapobiegającego przeciążeniom pracowników.

Zdrowi i zrelaksowani pracownicy korzystają z własnej energii i zasobów.

Mieliśmy przyjemność współpracować z: