Świadome rodzicielstwo to temat bliski każdemu rodzicowi. Bardzo często rozwiązanie problemów rodzicielskich pracownika przekłada się na zwiększenie jego efektywności w pracy i zadowolenia z życia. Pracownicy będący rodzicami borykają się z wieloma problemami dotyczącymi rodzicielstwa, dlatego też pragniemy wesprzeć te osoby w rozwoju umiejętności wychowawczych. Pracownik, który ma w równowadze życie rodzinne z życiem zawodowym jest bardziej kreatywny, uśmiechnięty i spełniony. Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy pracowników w obszarze umiejętności rodzicielskich, co wpłynie pozytywnie na jakość pracy oraz zadowolenie pracowników.

Korzyści z uczestnictwa warsztacie:

  • zdobycie wiedzy na temat komunikowania się z dziećmi na bazie modelu Porozumienia – Bez Przemocy Marshalla Rosenberga;
  • zdobycie wiedzy dotyczącej efektywnego motywowania dzieci do współdziałania, wzmacniając ich samoocenę i poczucie własnej wartości;
  • wzmocnienie kompetencji i umiejętności rodzicielskich;
  • zdobycie wiedzy na temat zachowań dzieci, zgodnych z ich rozwojem psychologicznym;
  • podniesienie kompetencji w obszarze radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kiedy dziecko nie słucha, buntuje się i stawia opór.

Główne cele szkolenia:

  • przekazanie praktycznych umiejętności rodzicielskich bazując na metodzie pracy warsztatowej;
  • kreowanie proaktywnych oraz pozytywnych postaw w wychowaniu wśród rodziców;
  • zwiększenie wiedzy rodziców z obszaru potrzeb psychologicznych i emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • psychologiczne wsparcie rodziców w procesie rodzicielstwa.

Spokojni i spełnieni rodzice to szczęśliwi i efektywni pracownicy.

Mieliśmy przyjemność współpracować z: