Akademia Świadomego Rodzica to warsztaty skierowane do rodziców irodzinka edukatorów dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Obejmuje warsztaty, prelekcje oraz wykłady, których zadaniem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności, niezbędnych do wykonywania najbardziej odpowiedzialnej pracy, jaką jest prowadzenie dziecka przez życie.
Uważamy, że nadrzędną kwestią w wychowaniu jest tworzenie więzi i podtrzymywanie relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami tak, aby stały się bliższe, cieplejsze i satysfakcjonujące dla obu stron.

Co nas wyróżnia ?

 • spotkania prowadzone są przez trenerki i współzałożycielki Fundacji MaMa, największej organizacji pozarządowej w Polsce zajmującej się od 2006 roku macierzyństwem i rodzicielstwem;
 • spotkania prowadzone są przez certyfikowane trenerki, psycholożki, coachki;
 • esencjonalny i maksymalnie praktyczny sposób przekazania wiedzy;
 • nauka praktycznych umiejętności rodzicielskich bazując na metodzie pracy warsztatowej;
 • nauka właściwej komunikacji z dzieckiem opartej na empatycznej komunikacji;
 • nauka prawidłowego odczytywania potrzeb dziecka;
 • poznania tajników pozytywnej dyscypliny, która eliminuje przemoc w wychowaniu.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica:

 • wzmocnienie kompetencji rodzicielskich mających pozytywny wpływ na rozwój i samopoczucie dzieci;
 • realny wpływ rodziców na prowadzenie/wychowanie dzieci;
 • wsparcie edukacyjne dla rodziców, opiekunów, oraz edukatorów;
 • zmiana postaw rodzicielskich związanych ze stosowaniem „starych metod wychowawczych” wobec dzieci;
 • zwiększenie wiedzy rodziców z obszaru potrzeb psychologicznych i emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym;
 • psychologiczne wsparcie rodziców w świadomym rodzicielstwie.

Program Akademia Świadomego Rodzica to:

 • całodniowe warsztaty 6 godzinne;
 • cykle warsztatowe 5 spotkań po 2,5 godziny;
 • pojedyncze warsztaty 2,5-3 godziny na wybrany temat;
 • tematyczne prelekcje;
 • wykłady.

„Musimy nauczyć się panować nad swoim egoizmem, który wyraża się w jednostronnej koncentracji na pytaniu, czy jesteśmy dobrymi rodzicami. Zamiast tego powinniśmy uświadomić sobie, że dorośli i dzieci wzajemnie obdarowują się w życiu. Niebezpiecznie jest robić z dziecka „projekt”. Jest to równoznaczne z negacją jego indywidualności i godności. Wielu rodziców tak czyni, ponieważ zależy im na zapewnieniu mu lepszego dzieciństwa niż to, które sami mieli. To piękny cel, ale niejednokrotnie powoduje, że tracimy z oczu potrzeby, granice i cele naszego dziecka.”

Jesper Juul – Życie w rodzinie. Wartości w rodzicielstwie i partnerstwie

Mieliśmy przyjemność współpracować z: