Anna Pietruszka-Dróżdż

Wykształcenie:

 • Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Terapia leczenia Traumy i zaburzeń lękowych – Terapeutka EMDR
 • Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji CARE BROK, – Specjalistka, psychoterapii uzależnień
 • Leszczyńskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej – Konsultantka Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej ze specjalizacją autyzmu (Positive Consultant in Autistic Spectrum)
 • Leszczyńskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej – Całościowy 4 letni kurs psychoterapii PPT, w trakcje szkolenia
 • INTRA Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego – Trenerka psychospołeczna
 • International Coaching Community – Coach ICC
 • Erickson College International Family Coaching –  Coach rodzicielski
 • Socjolożka, psycholożka

Wybrane warsztaty i szkolenia

 • Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Terapia leczenia Traumy i zaburzeń lękowych:

– Szkolenie EMDR poziom 1 i 2

– Trauma złożona

– EMDR w kontekstach kryzysowych

– EMDR w psychoonkologii

– Żałoba a terapia EMDR

– EMDR w terapii zaburzeń złożonych

– Dysocjacja, complex trauma

 • Professional Intervenation Program for Adversity – Program Profesjonalnej Interwencji w Sytuacjach Trudnych – Praca z nieświadomością w zaburzeniach lękowych i depresyjnych
 • Centrum CBT

– Terapia samookaleczeń, tendencji samobójczych u dzieci i młodzieży

– Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży

 • Fundacja Dzieci Niczyje Trening przeciwdziałający przemocy wobec dzieci
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – Trening umiejętności wychowawczych, certyfikowany przez ORE

Doświadczenie 

Firma szkoleniowa Synergis (synergis.edu.pl) – praca terapeutyczna, coachingowa, szkoleniowa, warsztatowa.

Wieloletnie prowadzenie programów profilaktycznych z tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego. Prowadzenie wykładów, warsztatów dla rodziców oraz warsztatów i szkoleń dla kadry pedagogicznej w całej Polsce. Prowadzenie szkoleń, warsztatów i konsultacji dla firm i organizacji z tematyki: wzmacniania umiejętności wychowawczych, aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu, komunikacji. Współpraca z O

Mazowiecki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie – praca terapeutyczna.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZO w Wołominie – praca terapeutyczna, terapia indywidualna osób uzależnionych, rodzin osób uzależnionych oraz ich dorosłych dzieci, terapia grupowa, grupy dla rodziców.

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego Zgierska Warszawa – praca terapeutyczna.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia “Jagiellońska” w SPZOZ Centrum Odwykowe w Warszawie – praca terapeutyczna.

Fundacja Rozwoju Osobistego Przystań – prowadzenie indywidualnych konsultacji rodzicielskich, warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów.

Fundacja MaMa – zarządzanie największą organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się macierzyństwem i rodzicielstwem, prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów, warsztatów psychospołecznych, prelekcji, prowadzenie kampanii społecznych, wydawnictwo publikacji, współautorstwo książki „Co to znaczy być Matką w Polsce”.

Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Miałam przyjemność współpracować z: