Family Coaching by Marilyn Atkinsonto to proces coachingowy opracowany przez Erickson College International i akredytowany przez ICF (International Coach Federation). Atutem tego programu coachingowego jest interaktywny zespół oddziaływań, którego celem jest wspieranie rodziny w rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego. Family coaching skupia się na teraźniejszości i tym co chcemy w niej zrobić ponadto wspiera proaktywności partnerów i rodziców, zarówno w określaniu i wdrażaniu zmian, jak i lepszemu rozumieniu potrzeb osoby coachowanej.
Celem procesu coachingowegoo jest wsparcie w tworzeniu więzi, rozwiązywanie konfliktów, pozytywne słuchanie i podniesienie efektywności komunikacji w rodzinie. Ponadto wsparcie coach’a ma za zadanie wprowadzić samodzielne dokonywanie zmian, w danej osobie, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego.
Coach towarzyszy w odkrywaniu potencjału rodziny, budzeniu samoświadomości, autorefleksji i wzmacnianiu przekonania o własnej skuteczności. Zadaniem coacha jest bycie przewodnikiem na drodze sukcesu. Wspiera on w przygotowaniu planu, jego realizacji oraz koncentracji na ważnych dla rodziny i jednostek aspektach życia. Punktem wyjścia dla coachingu rodzinnego nie są problemy rodziny lecz jej wszechstronny rozwój. Formy pracy coach’a mają charakter indywidualny i grupowy, zmierzają do realizacji celu, jakim jest dobrostan rodziny. Jednocześnie pozwalają na wspieranie zagadnień związanych ze zmianą w rodzinie, jej zasobami, relacjami, zarządzaniem konfliktami czy komunikacją. Family coaching porusza także zagadnienia związanie z tworzeniem właściwego balansu życiowego między rodziną a życiem zawodowym, w kontekście realizacji celów indywidualnych, rodzinnych oraz hierarchii takich celów.

Dla kogo przeznaczony jest nasz program coachingowy:coaching-rodzina

 • dla rodziców dzieci w każdym wieku;
 • dla parterów indywidualnych;
 • dla osób indywidualnych, nie mających dzieci;
 • dla przyszłych Rodziców;
 • dla każdego, kto był dzieckiem i był wychowywany w tradycyjny sposób;
 • dla Opiekunów i wszystkich osób, które wspierają Rodziców w wychowaniu dzieci.

Co nas wyróżnia?

 • stosujemy i uczymy otwartej komunikacji opartej na NVC (Nonviolent Communication, Marshalla Rosenberga);
 • uważamy, że najważniejszą rzeczą w rodzinie jest tworzenie więzi i relacji;
 • bliskie są nam idee rodzicielstwa bliskości;
 • tworzymy warunki wspomagające głębsze zrozumienie tematu oraz całkowitą na nim koncentrację;
 • wspieramy wypracowanie skutecznych rozwiązań wywołujących oczekiwane zmiany;
 • inspirujemy i wzmacniamy rodziców i indywidualne osoby w do podejmowania działań;
 • koncentrujemy się na wsparciu klienta w osiągnięciu wyznaczonych celów i ustalonych rezultatów.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie coachingowym:

 • odkrycie swoich mocnych i słabych stron;
 • zrozumienie i zintegrowanie swoich doświadczeń z dzieciństwa;
 • poznanie skutecznych modeli i narzędzi do budowania rodzicielskich relacji pełnych miłości, szacunku i empatii,
 • opracowanie indywidualnego planu działania;
 • wzrost świadomości;
 • wzrost motywacji i wyzbycie się poczucia bezradności;
 • tworzenie przestrzeni do wyrażenia emocji i potrzeb;
 • poprawa komunikacji w rodzinie i zyskanie poczucia radości i satysfakcji z rodzicielstwa.

Coaching obejmuje:

 • cykl od 6 do 9 spotkań indywidualnych lub z partnerem;
 • każde spotkanie trwa 90 minut;
 • spotkania odbywają się bez dzieci.

Family Coaching  pomoże Ci osiągnąć radość, szczęście, intymność i w Twoich najbliższych związkach ale też całym Twoim otoczeniu. 

Trenerka – Anna Pietruszka-Dróżdż

Mieliśmy przyjemność współpracować z: