PSYCHOTERAPIA

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami mającymi problemy związane:

  • z używaniem lub uzależnieniem od substancji i/lub czynności oraz ich rodzinami (partnerami/rkami i dorosłymi dziećmi),
  • z osobami w spektrum autyzmu i/lub ich rodzinami,
  • z osobami przeżywającymi trudny okres i szukającymi zmiany/ rozwoju osobistego.

Prowadzę terapię grupową

WARSZTATY

Prowadzę warsztaty:

  • z profilaktyki uzależnień
  • psychoedukacyjne dla rodziców
  • warsztaty dla kobiet autorską metodą Mother to Mother
  • work life balance
  • radzenia sobie ze stresem
  • z asertywnej postaw

WSPARCIE

Prowadzę psychoedukację oraz konsultacje w obszarach rodzicielskich w tym dla rodzin neuroróżnorodnych (spektrum autyzmu, ADHD) oraz profilaktykę uzależnień.